Fin de semana a l’ouest!

eramongetada2016Que bel vir en aquò de Marselha l’autra setmana! Merces a la chorma das Valadas que es vengua e a tot las chorma e chormetas que nos an regalà embé la bòna aculhença! Pien de bòn moment… mercés encara. Aquesta setmana anem repartir vers l’oest. Lo vendre serem a Nissa per un pichot conçert a Lou Trident e apres repartirem per arribar dins la Val d’Aran (a Garòs) enté nos esperon las mongetas (faisol) e aqueli de ERA MONGETADA per una festa, que s’es coma l’an passat, serè ben dura! Se volètz venir… degun problema… vos mostrarem la rota!

Veramente un bel giretto in quel di Marsiglia l’altra settimana! Grazie alla chourmo delle vallate che ci ha accompagnato e attuati i chourmo e chourmette che ci hanno deliziato e accolto in modo superlativo. Tanti bei momenti..grazie ancora. Questa settimana ripartiamo verso ovest. Venerdì saremo a Nizza per un concertino al Lou Trident e poi ripartiremo per arrivare in Val d’Aran (Garòs) dove ci aspettano i fagioli e quelli di ERA MONGETADA per una festa che solo assomiglia a quella dell’anno scorso, sarà durissima! Se qualcuno vuole venire…nessun problema…vi facciamo strada!